Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • oopsiak
 • lyzeczka
 • dotwork
 • shieep
 • ulitt
 • cefuj
 • mustgetout
 • magat
 • dunkellicht
 • cornisawesome
 • beware
 • unitedsoupsfashion
 • sentimentality
 • Schizoecke
 • willyoudrawme
 • strasznik
 • kudlaty
 • oeffoeff
 • luftkissenmixer
 • marionette
 • liwaj
 • annawanna
 • josephine
 • bubu-jaga
 • Jorrun
 • jointskurwysyn
 • kikutiku
 • calvados
 • armadillo
 • szicko
 • hattivatti
 • guyver
 • instead
 • deathhorse
 • cinnamomum
 • pamietnikpaniki
 • werhamster
 • susansthebest
 • nacpialke
 • woodynook
 • absolem
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

Każda chwila jest dla mnie jak niespełnione marzenie. Udaję, że czegoś pragnę, do czegoś dążę Lecz tak naprawdę gówno mnie obchodzi wszystko to co dzieje się poza Poza moją własną, nietykalną strefą komfortu.  Gdzie jest ciepło, miekko i wciąż tak chujowo! Ale tylko to jest mi znane, tu jest tak dobrze. Gdziekolwiek pójdę, będzie inaczej... Może wcale nie jest tam tak kolorowo Napewno nie! Jest gorzej! Trudniej! Tutaj jest dooobrze, o tak. Własne, ciepłe Bagienko. Tak się w Ciebie zatopiłam, że okrutną stratą byłaby dla mnie Jakaś zmiana? A po co to komu?
— Pośród iluzji codziennego życia.
1333 2ed0 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viasatyrlane satyrlane
0626 18bf
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyrlane satyrlane
8841 3349
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasatyrlane satyrlane
5233 9671
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
1499 9aaf
Play fullscreen
Strach ją bawi, to bawi, wal, gouda, to i dragi nam to barwy jaskrawi, patrz słabi odpadli. Raz będzie co ma być ona mnie jednocześnie pali i pali, wabi i wabi. Ona szepcze mi do ucha, a jej szepcze diabeł. Jest jak nad miastem koszmar, który musi wreszcie nadejść. Byłem zły, z nią jestem jeszcze bardziej. Chcę jej nagiej, albo ona, albo nie chcę żadnej.
Reposted bywiksz wiksz
1948 7bc9 500

ericusrexlovesartinallforms:

Sacrum facere - Agostino Arrivabene

1947 7e26 500

mytickledeyes-blog:

Ernst Stöhr

untitled, 1899

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
1223 9f29
Reposted fromorendasophie orendasophie viastrzepy strzepy
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7649 7a14 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl